HOME

〔軽減税率制度関係のホームページ特設サイト〕 ・特集-消費税の軽減税率制度(政府広報オンライン) http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/index.htm […]

国土地理院のホームページに公共測量等に関する情報が掲載されました。 http://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/public/kumamoto/kumamotojishin.html